تبلیغات
عشق با در حسرت دیدار تو بودن زیباست - با من بمان...

با من بمان ای تمام امید و خوشبختیم

بمان تا خورشید هر روز از عشق ما گرما بگیرد

و ستاره تنها برای ما چشمك بزند

بمان تا عشق ما تنها ترانه ی عالم شود

و زندگیمان عاشقانه ترین غزل دنیا

بمان تا همه بدانند كه قلبمان فقط برای عشق می تپد

و دستهایمان فقط در آرزوی گرفتن دستهای عشق است

بمان تا ثابت كنیم كه عاشقیم و به این عشق می بالیم

بمان تا به تمام عالم بگوییم كه عشق زیباترین آفریده ی خداست

عشق تنها بهانه ی خلقت است

و عشق تنها امید زندگیست

عشق الهیست

بمان تا عشق واقعی را به همه نشان دهیم تا دیگر هیچ كس روی هر علاقه یا هوس زودگذری نام مقدس عشق را نگذارد

بمان تا بگوییم اگرچه كوچكیم ولی برای بزرگ شدن و كمال تلاش میكنیم

و هدف بزرگ و همت والایی داریم

بمان تا بگوییم كه خدا همیشه با ماست و همیشه كمكمان كرده است

بمان تا نشان دهیم كه تا وقتی كه خدا را داریم باكی نداریم از هیچ كس و هیچ چیز

تا دستهای خدا را در دست داریم هیچ كس و هیچ چیز مانع ما نخواهد شد

تا خدا یاورمان است هیچ ترسی به دل راه نمی دهیم

و تا در آغوش خدا هستیم تمام موانع و مشكلات را از بین می بریم 

با من بمان تا بر تن رؤیایی ترین خوابها لباس حقیقت بپوشانیم

و نشان دهیم كه خواستن توانستن است

حتی در این روزگاری كه هیچ كس عشق را نمی فهمد

و دیگر چون واژه ای تنها و خسته ، گوشه گیر دلهای پاك شده است

دلهای پاكی كه تنها با همان امید نفس می كشند اما جرأت ابراز آن را ندارند

اما ما میخواهیم با افتخار تمام فریاد بزنیم كه : عاشقیم

عاشق آن كسی كه عشق تنها برازنده ی اوست

عاشق آن كسی كه عاشقانه ما را آفرید و عاشقانه با ما همراه شد

كسی كه در اوج بی نیازی اما مهربان ترین و بخشنده ترین است

كسی كه شاهی محتشم است ولی به درخواست حقیرترین و كوچك ترین بنده هایش هم پاسخ مثبت میدهد و كمكشان میكند

بمان تا ثابت كنیم كه خدا را دیده ایم و دستهایش را گرفته ایم

بمان تا ثابت كنیم كه ما حركت كردیم و او هم با بزرگواری تمام به ما بركت داد

بمان تا ثابت كنیم كه ما با عشق آغاز كرده ایم ، با عشق ادامه میدهیم و با عشق هم پایان می یابیم

و آنجا كه عشق فرمان میدهد محال سر تسلیم فرود می آورد

با من بمان و دستهایم را بگیر ای همسفر

بمان تا بتوانم راه پر پیچ و خم و صعب العبور دنیا را طی كنم

بمان تا شانه هایت تكیه گاه خستگیهایم باشد در روزهایی كه خنجر زمانه دل عاشقم را می شكافد

بمان تا اشكهایم را تنها در دامان تو بریزم

بمان تا دستهایت تنها آرامش بخش شبهای تنهایی ام باشد

بمان تا با حضور و قدرت تو باور كنم كه :

میشود در سوز سرما هم شكفت

میشود با برف از خورشید گفت

میشود چون كوه پابرجا شویم

میشود چون چشمه و دریا شویم