تبلیغات
عشق با در حسرت دیدار تو بودن زیباست - سکوت تلخ...
تاریخ : دوشنبه 18 مرداد 1389 | 10:22 ق.ظ | نویسنده : سپیده

سکوت تلخ...

خلوت خاموش خود را با هق هق کدامین گریه بشکنم، که دیگر اشک هایم هم مرا یاری نمی کنند، آتش غم هایم را با کدامین آب محبت خاموش کنم، در خفقان بی یاوری به کدام دیوار تکیه کنم، آرزو هایم را به کدام موج گریزان بسپارم، آیا این موج به سا حل خواهد رسید...؟

ضربان قلبم را با تیک تیک کدام ساعت هماهنگ کنم، وقتی ساعت ها هم مرا یاری نمی کنند...شعر بی قافیه ام را برای چه کسی بسرایم، وقتی دیگر تو هم مرا یاری نمی کنی... گیتار قلبم را به دست کدام نوازنده بسپارم، وقتی دیگر آهنگی از قلبم بر نمی خیزد... خودم را در کدام آینه نگاه کنم، وقتی آینه ها هم به من درو غ می گویند...

روزهای باقیمانده عمرم را چگونه سپری کنم

وقتی دیگر لحظه ها هم مرا یاری نمی کنند...

رازهای نگفته ام را با چه کسی در میان بگذارم

وقتی اینجا محرم رازی نمی یابم...

؟؟؟