تبلیغات
عشق با در حسرت دیدار تو بودن زیباست - فقط بمان...
تاریخ : دوشنبه 15 فروردین 1390 | 07:28 ق.ظ | نویسنده : سپیده

بمان با من...


فقط بمان و سکوت کن!
تو را قسم به فرشتگان، به خدا...
بمان!
همین یک روز را ...
همین یک لحظه...
همین یک آه...
بمان!
 بگذار زندگیم رنگ آرامش بگیرد...
بگذار روزهایم آبی شود...
بگذار اشک هایم برای بودنت ریخته شود...
بمان!
بمان که واژه هایم تو را طلب می کنند...
بمان که کلماتم تشنه تو هستند...
بمان!
فقط بمان با من
فقط یک دقیقه...
فقط یک دقیقه به خاطر کسی که سال هاست زنده است اما زندگی نمی کند...
فقط یک دقیقه به خاطر امیدهایی که به نا امیدی مبدل شد...
فقط یک دقیقه به خاطر ستاره ی کوچکی که همیشه در آسمان تنها ماند...
فقط یک دقیقه به خاطر همه ی سال هایی که دروغ شنیدم...
فقط یک دقیقه به خاطر شب هایی که با اندوه سپری شد...
فقط یک دقیقه به خاطر قلبی که زیر پای کسی که دوستش داشتم له شد...
فقط یک دقیقه به خاطر چشمانی که همیشه بارانی ماندند...
فقط یک دقیقه به خاطر سال ها آرامش از دست رفته ام...
فقط یک دقیقه به احترام دفتری که فقط برای نوشتن دردها گشوده شد...
فقط یک دقیقه به خاطر حرف های نگفته ام...
فقط یک دقیقه برای بالشی که تنها هم دم غصه هایم بود...
فقط یک دقیقه برای دل گرفته ام...
فقط یک دقیقه برای تمام لحظه های از دست رفته ی عمرم...

فقط یک دقیقه برای گوشی که همیشه شنوا بود ولی هرگز شنیده نشد...
فقط یک دقیقه به احترام یه قلب ترک خورده...
فقط یک دقیقه به خاطر همه ی لحظات از دست رفته...
فقط یک دقیقه به احترام تمام لحظه هایی که منتظرت بودم...
فقط یک دقیقه...

!!!نمایش نظرات 1 تا 30